Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını dolayısıyla aldığımız aksiyonlar.

Genel kullanım alanlarında bilgilendirici doküman afişleri, İnfo kanallarımız ve mobil uygulamalarımız ile T.C Sağlık bakanlığı, Hıfzıssıhha kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İç İşleri bakanlıkların yayınladığı COVID-19 virüsü hakkında ilgili bilgilendirme, genelge ve önlem uygulamalarını takip etmekte ve uygulamaktayız.

Tesisimizde sağlık personeli bulundurmaktayız.Çalışanlarımız; check-in sürecinden itibaren takibini sürdürmekten ve eylem planımızı uygulamaktan sorumludur.  Teması azaltmak adına Onlıne C.İnn ve taleplerinizi daha hızlı alabilmek adına aplikasyonumuz yüklemeniz yeterli olacaktır.

Kimyasal ürünlerde uzmanlardan oluşan uluslararası profesyonel bir firma ile çalışarak,  personellerimize çapraz bulaşma ve temel eğitimler verdirmekteyiz. Bu eğitimler doğrultusunda misafir odası – ortak alan temizlik prosedürlerini her zaman üst düzeyde tutarak uygulamaktayız.

Gıda üretim-depolama-sunum prosesleri, alanında yetkin yöneticilerin denetimi ile eğitimli  mutfak çalışanlarımız tarafından, ISO 22000:18 Gıda Güvenliği Standartlarına uygun olarak yürütülmektedir. Tüm tedarikçilerimiz ile olan aşamaları gözden geçirerek tedarik proseslerimizi yeniden planladık.

Çalışanlarımızın ve misafirlerimizin birbirine temasını minimum düzeyde tutacak şekilde değişiklikleri yapmış bulunmaktayız.

Çalıştığımız akredite laboratuvar tarafından ayda 2 kez gıda, su, yüzey ve ortam numuneleri alınarak analizler yapılmaktadır. Sonuçlara göre analizleri yorumlanmakta ve aksiyon planımızı almaktayız.

Tesislerimiz, bağımsız denetim danışmanlık hizmetleri yapan bir firma tarafından ve İşletme içi kalite ekibi tarafından rutin olarak denetlenmekte ve raporlanmaktadır.

Odalarımızda ve ortak kullanım alanlarında, ULV Pulvarizasyon yöntemi ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirmekteyiz. Halk Sağlığı Kurumunun önerdiği sıcaklıklar aralığında tüm tekstil malzemelerimizin yıkanıp ütülenmesini sağlamaktayız.  

Fitness, Spa ve Mini Club hizmetlerimizde rezervasyon sistemi ile çalışarak sosyal mesafeyi korumakta, fitness ekipmanlarını kullanım öncesi ve sonrası olarak dezenfekte etmekteyiz. Bununla birlikte  fitness hizmetini açık alana taşıyarak bulaşı riskini azaltmayı hedefledik.

Spa’da sağlık turizm sertifika kriterlerini sağlayarak önlemlerimizi artırdık.

Çalışanların koruyucu tedbirler almasını, el dezenfektanı kullanmasını sağlamakta ayrıca her gün işe giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü yapılmasının yanı sıra mesai saatlerinde de doğrulama adına örnekleme usulü ateş ölçümü yapmaktayız. Çalışanlarımıza, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından T.C  Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda eğitimler vermekteyiz. Acil eylem planlarımız tüm çalışanlarımızla paylaşılmıştır.

Teknik hizmetlerimizde sudaki dezenfeksiyon oranı resmi otoritelerce belirlenen seviyede tutulmaktadır. Su ve havuz ekipmanları, filtrasyon, UV Cihazları ile termal ve kimyasal ajanlarla rutin olarak temizletilmektedir.

Denetimleri, deneyimli yönetici ve ekibimiz ile düzenli olarak sağlamaktayız. 

Otel  havalandırma ve iklimlendirme sistemlerimiz yönetmeliğe uygun standartlarda ve sıklıkta dezenfekte edilmektedir.  

Yönetmelik kapsamında havuzlarımıza günde dört kez klor ölçümü yapılmaktadır. Günlük olarak rutin temizliğinin yanı sıra haftada bir kez detaylı temizlik yapılmaktadır. Ayrıca hijyen proseslerini tamamlamak adına duş alanına ayak dezenfeksiyon ünitesi yapılmıştır.

Animasyon çalışma sisteminde sadece bakanlığımızın önerdiği  sosyal mesafeyi koruyacak programlardan oluşturulmuştur. Alanlarda gerekli dezenfeksiyon önlemlerimiz ve el dezenfektan üniteleri hazır bulunmaktadır.

Mini club hizmetimizde yaş gruplarına uygun hijyen etkinlikleri ve görsel materyeller ile destekleyerek bilinçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Mini club rezervasyon sistemi çalışabilmektedir. Ateş ölçümleri yapılmakta ve kapalı mekanda her saatte havalandırmasını sağlamaktayız.

Atık Yönetiminde son genelge ve yönetmelikleri göz önünde bulundurularak tek kullanımlık kişisel koruyucu donanımlar için farklı atık kutularını ilgili alanlara konumlandırdık. Bu atıklara biyolojik atık niteliğinde muamele ederek ilgili kurumlar vasıtasıyla güvenle uzaklaştırılmasını sağladık.

Acil durumlar için departman yöneticilerimizden oluşan pandemi ekibi oluşturulmuştur. Görev ve sorumlulukları belirtilmiş ve risk analizine göre aksiyonlar planlanmıştır. Çalışanlarımız veya misafirlerimizde vaka görülmesi durumunda gerekli izolasyon olanaklarını sağlamış bulunmaktayız.

Yiyecek İçecek istasyonları, tekstil yıkama-hazırlık ünitelerimiz, çalışma alanları ve dinlenme alanlarında dezenfeksiyon planları uygulanmakta olup doğrulamasını numuneler aldırarak ve iç denetimi sürdürerek raporlanmaktayız. Çalışanların sağlık durumları düzenli aralıklarla takip edilmekte ve kişisel hijyeni sağlayan altyapıları sağlamaktayız.

Ölçme ve performans değerlendirmede pandemi ekibi tarafından departmanlara göre oluşturulan tedbirleri doğrulamak adına kontrol listeleri yapılmakta, meydana gelebilecek durumlara karşı kök neden analizleri yaparak aksiyonlarımızı almaktayız.

“T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Covid -19 normalleşme sürecinde Dünya Sağlık Örgütü, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Sağlık Bakanlığı ve yerel otoritelerin aldığı kararlar nedeni ile tesis; hizmet anlayışında değişkenlik hakkını saklı tutar.

ADRESSE

Konaklı Mah. Plaj sok. No:3 07400 Konaklı-Alanya/Antalya Türkiye

TELEFON

0242 745 04 80

RESERVIERUNG

+90 242 745 04 80 

Copyright © 2020 – Alle Rechte vorbehalten.